- Khai thác khách hàng mảng du lịch (khách đoàn + khách lẻ).

- Tìm kiếm thông tin khách hàng qua các kênh thông tin (Chi tiết sẽ được trao đổi cụ thể hơn lúc phỏng vấn)

- Thực hiện công việc tư vấn và bán các tour du lịch, Cho thuê xe du lịch.