☎️☎️ 0919.279.489
Xe 4 ➡ 7 chổ ngồi 💎💎(Đời mới )🚕🚕🚕🚕

">

Taxi Grap Quy Nhơn ☎️☎️ 0919.279.489
Xe 7 chổ ngồi 💎💎(Đời mới )🚕🚕🚕
🚙 Quy Nhơn ➡ Sân Bay :300k 💰
🚙Ga diêu Trì ➡ Quy Nhơn : 150k💰
🚙 Quy Nhơn ➡ FLC ( Nhơn Lý ) Eo Gió :300k💰 ( khứ hồi 700k) 
🚙 Quy Nhơn ➡Hòn Khô ( Nhơn Hải ) : 300k💰( khứ hồi 600k)
🚙 Quy Nhơn➡ Trung Lương ➡ FLC (eo gió) ➡ Quy Nhơn : 900k 
🚙 Quy Nhơn ➡ Tây Sơn ➡ Hầm hô ➡QuyNhơn : 1tr💰
🚙 Quy Nhơn ➡ Gành đá dĩa - Hoa vàng trên cỏ xanh ➡QuyNhơn : 4 điểm: 1tr400
🚙 Avani , Casamarina , Bãi xếp ➡ Quy Nhơn : 200k💰
🚙 Sân Bay ➡ Avani , Casamarina , Bãi xếp : 450k 💰 
🚙 Quy Nhơn đi huyện hoặc tỉnh khác theo giá thỏa thuận 💰 💰 💰 Giá trên đã bao gồm phí cầu đường

Taxi Grab Quy Nhơn :☎️☎️ 0919.279.489
Xe 4 chổ ngồi 💎💎(Đời mới )🚕🚕🚕🚕
🚙 Quy Nhơn ➡ Sân Bay :200k 💰
🚙Ga diêu Trì ➡ Quy Nhơn : 120k-150k💰
🚙 Quy Nhơn ➡ FLC ( Nhơn Lý ) Eo Gió Kỳ co : 250k💰 ( khứ hồi 450k💰) 
🚙 Quy Nhơn ➡Hòn Khô ( Nhơn Hải ) : 250k💰( khứ hồi 500k)
🚙 Quy Nhơn➡ Trung Lương ➡ FLC (eo gió) ➡ Quy Nhơn :700k 
🚙 Quy Nhơn ➡ Tây Sơn ➡ Hầm hô ➡QuyNhơn : 800k💰
🚙 Quy Nhơn ➡ Gành đá dĩa - Hoa vàng trên cỏ xanh ➡QuyNhơn : 4 điểm: 1tr2 
🚙 Avani , Casamarina , Bãi xếp ➡ Quy Nhơn : 120k-150k💰
🚙 Sân Bay ➡ Avani , Casamarina , Bãi xếp : 350k💰 
🚙 Quy Nhơn đi huyện hoặc tỉnh khác theo giá thỏa thuận 💰💰💰 Giá trên đã bao gồm phí cầu đường

Bình luận