Công Ty TNHH GPCN Phương Trang

58/23 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn